Få bedre kontakt med dine kunder

For å bidra til en god opplevelse for kunder er kundeservice sentral for enhver bedrift. Det er uenigheter om hvordan god kundeservice skal defineres, men noen stikkord er tilgjengelighet, intuitiv for kundene, lavterskel-tilbud, og enkelhet. Les mer her! Kundeservice på kundens premisser Så snart kunden får muligheten til å kommunisere på sin måte blir også…

Read More →